MEDIÁCIÓ

Munkahelyi – üzleti – gazdasági mediáció

mindkét félnek igaza van… én segítek megtalálni a metszéspontot

A mediáció a vitás ügyek rendezésének egy hatékony alternatívája, amely lehetővé teszi a felek közötti párbeszéd újraindítását és a kapcsolatok javítását, megteremtve ezzel az új bizalom alapjait.

A mediáció egy olyan tárgyalási módszer, amelyet egy pártatlan, kompetens harmadik fél irányít, és célja a feszült vagy már konfliktusos helyzetek kezelése. Egy átfogó megközelítés a kollektív és egyéni konfliktusok feloldására, integrálva a szakmai és személyes szempontokat.

A folyamat személyre szabott megoldásokat kínál, gyors és tartós eredményeket hozva a konfliktusokra, mindemellett tiszteletben tartja az érintett felek érdekeit.

Szerepem a mediációs folyamatban

A vitarendezési folyamatban a felek önkéntesen vesznek részt, én irányítom az üléseket. Elsődleges feladatom a kommunikáció folyamatának irányítása annak érdekében, hogy elősegítsem a megállapodás elérését. Nem kínálok megoldásokat, nem adok tanácsokat, és a felmerült kérdésekben nem hozok döntéseket. Teljes mértékben pártatlan maradok az egész folyamat során.

A mediáció lépései

A felek…

 1. kifejtik a helyzetről kialakult véleményüket, érzéseiket, meglátásaikat.
 2. felismerik a nézeteltéréseket és félreértéseket.
 3. együttműködnek a közös metszéspont kialakításában és a lehetséges megoldások keresésében.
 4. kidolgozzák a konfliktus feloldásához szükséges lépéseket.

Rólam – mint mediátorról – mondták

„határozottan és nyugodtan kézben tartja a folyamatot”
„értő figyelem”
„bizalmi és biztonságos légkört teremt”
„megtalálja a közös pontot”
„olyan párbeszédet vezet, aminek van értelme”
„transzparensen kommunikál”
„olyan kulcsszavakat tud használni, ami teljesen világossá teszi a helyzetet”

~~~~~~~~~

Munkahelyi konfliktusok, vállalati mediáció

A vállalati mediáció a cég előremutató és emberközpontú megközelítésének kifejezője, ami a munkahelyi harmóniára és együttműködésre helyezi a hangsúlyt. Ez a módszer nem csupán a konfliktusok kezelését célozza meg, hanem azok megelőzését is, elősegítve a békés munkakörnyezet kialakítását.

A mediáció időben felismeri és megoldja a potenciális konfliktusokat, még mielőtt azok komolyabb problémává válnának. Ennek köszönhetően a vállalat hatékonyabban működhet, minimalizálva a negatív hatásokat és elősegítve az egészséges munkahelyi dinamikát.

Mediátorként, mint független és semleges közvetítő, biztosítom a bizalom és a nyitott kommunikáció légkörét, segítve az érintetteket a megoldás felé vezető úton. Ezáltal a mediáció egy biztonságos és támogató környezetet teremt, ahol az emberek szabadon megoszthatják gondjaikat és kérdéseiket.

A mediáció széles körben alkalmazható, legyen szó munkahelyi konfliktusokról, változások kezeléséről vagy akár a jogi eljárások elkerüléséről. A vállalati mediáció így nem csupán egy reaktív megoldás, hanem egy proaktív eszköz a vállalati kultúra és teljesítmény javítására.

A vállalati mediáció alkalmazható például:

 • Munkahelyi konfliktusok hatékony megoldására.
 • A konfliktusok megelőzésére és a peres eljárások elkerülésére.
 • Bizalmas fórum biztosítására az eszmecseréhez.
 • A változások és vállalati átalakulás támogatására.

~~~~~~~~~

Családi vállalkozások: generációváltás, cégutódlás

A család és a vállalkozás két eltérő rendszer, melyek alapvetően különböznek egymástól. A családi dinamika általában érzelmi alapokon nyugszik, és gyakran tudatalatti tényezők befolyásolják, míg a vállalkozás működése a feladatok végrehajtására összpontosít, általában tudatosan meghatározott viselkedést feltételezve.

A családon belül a vállalkozásokhoz kapcsolódóan általában két típusú konfliktus merül fel: a szülő-gyermek és a testvérek közötti.

A konfliktusok számos okokra vezethetőek vissza, közülük néhány példa:

 • Különböző elképzelések a vállalat irányításának, vezetésének átvételéről.
 • Eltérő elképzelések a szerepek felosztásáról
 • Eltérő vezetési elvek.
 • Döntéshozatal különböző módjai.
 • A munkavállalókkal és partnerekkel kialakult hosszú távú személyes kapcsolatok és belső viszonyrendszerek.
  stb.

Ezek a konfliktusok gyakran a családi vállalkozások velejárói, és ritkán lehet teljesen elkerülni vagy feloldani őket.

A mediátor szerepe nagyon fontos ebben a folyamatban. Segítek:

 • Megérteni a konfliktusok hátterében álló problémák bonyolultságát és természetét.
 • Kiemelni a valódi kérdéseket, például az apa esetleges félelmét a befolyás elvesztésétől vagy a fiú függetlenségi vágyát.
 • Felosztani a szerepeket úgy, hogy mindenki a saját képességeinek és preferenciáinak megfelelő feladatokat kapjon.
 • Kidolgozni egy közösen elfogadott tervet, melynek fő célja a konfliktusok csökkentése a szükséges változtatások bevezetésével.

~~~~~~~~~

Cégek közötti vitás helyzetek

A gazdasági szereplők közötti bizalom erősítése alapvető fontosságú a sikeres üzleti kapcsolatokhoz. Amikor nehézségek merülnek fel egy beszállítóval vagy vevővel való kapcsolatban, a mediátor jelenléte megkönnyíti a konfliktusok kezelését vagy akár elkerülését, miközben megőrzi az üzleti kapcsolatokat.

Az üzleti mediációs szolgáltatásaim minden gazdasági szereplő számára elérhetőek, függetlenül a vállalkozás méretétől vagy tevékenységi ágazatától. Olyan vitákban segítek, amelyek a szerződéses kötelezettségek teljesítésével kapcsolatosak. Gyakran az ilyen viták hátterében az ügyfelek és a szállítók közötti egyensúlyhiány áll fenn.

Ilyen konfliktusok felmerülhetnek:

 • A szerződéskötés során, amikor a szerződési záradékok, a specifikációk nehézségei, vagy akár a túlzott garanciális követelmények miatt egyensúlyhiány lép fel a felek között
 • A szerződés teljesítése közben is előfordulhatnak vitás helyzetek, például egyoldalú szerződésmódosítások vagy hirtelen szerződésszegés, nem megfelelő szolgáltatások vagy áruk, fizetési feltételek megsértése, szellemi tulajdon jogtalan megszerzése vagy eltulajdonítása, bérleti szerződések felmondása vagy bérleti díj elhalasztása stb. esetén

KAPCSOLAT:

E-mail: 
venczel.judit@retail-coach.hu

Linkedin: 
https://www.linkedin.com/in/venczeljudit/

Kövessen a Facebookon is:
https://www.facebook.com/tarazed.consulting/

Képes tartalmak az Instagramon:
https://www.instagram.com/tarazedcoaching/

Minden jog fenntartva: a weboldalon található teljes tartalom, minden szöveg és fotó a szerző tulajdonát képezi, annak bármilyen egyéb célú felhasználása kizárólag a szerző előzetes írásos hozzájárulásával engedélyezett

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.